TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ

26/02/2019Lượt xem: 329
TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚĐồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí ...
THƯ MỜI

THƯ MỜI

22/01/2019Lượt xem: 286
Để chuẩn bị cho Kỷ niệm 60 năm của trung tâm GDTX Trần Phú Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Trần Phú muốn viết một cuốn tư ...